އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޒުވާނުން ގޭތެރޭ މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ކުރަނީ އެންމެ 3 ގަޑިއިރު!

  • ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ އަންހެނުން
  • 2019 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 11،671
  • އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރަނީ 30-34 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ މީހުން

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 23:25 | 4,335

ވެލާނާގެ، ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތައް ހިންގަމުންދަނީ މިއިމާރާތުގައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޒުވާނުން ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދަނީ އެންމެ 3 ގަޑިއިރު ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންބީއެސް) ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ވަޒީފާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާ އިރު، ގޭތެރޭގައި ހޭދަކުރަނީ 3 ގަޑިއިރު ކަމަށެވެ.

އެންބީއެސްއިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ އިތުރު މައުލޫމާތަށް ބަލާ އިރު، ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދަނީ އަންހެނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 15-34 އުމުރުފުރައިގެ ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު 11،671 އެވެ. އަދި އެންމެ ގިނައިން ސިވިލް ސަރވަންޓުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ 30-34 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ ވަޒީފާތަކުގައި މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދަނީ އަންހެން މުއައްޒަފުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.