ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގައި 184 ގައުމު ބައިވެރިވުން

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގައި 184 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • އެންމެ ފަހުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެކުއެޑޯ އާއި އުރުގުއޭ
  • އެމެރިކާއިން މި ފެސިލިޓީގައި ބައިވާން ނިންމާފައެއް ނުވޭ
  • ޗައިނާއިން މިދިޔަ މަހު ވަނީ މި ފެސިލިޓީގައި ބައިވެރިވެފައި

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:34 | 4,416

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއޭސަސް - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގައި 184 ގައުމު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއޭސަސް ވިދާޅުވީ އެ ފެސިލިޓީގައި އެންމެ ފަހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ދެ ގައުމަކީ އެކުއެޑޯ އާއި އުރުގުއޭ ކަމަށެވެ.

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބަލީގެ ނުރައްކައުތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް މީހުން އެކަމުން ސަލާމަތްކޮށް ސިއްޚީ ނިޒާމް ހަމައަކަށްއެޅި މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދު ރަނގަޅުވުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ އަވަސްގޮތް

~ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއޭސަސް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިގްތިސާދުތައް ކަމުގައި ރަޝިއާ އަދި އެމެރިކާ ނޫން އެހެން ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ވަނީ މި ފެސިލިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައެވެ. ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދު ކަމުގައިވާ ޗައިނާއިން ވެސް ވަނީ މި ފެސިލިޓީގަައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކޯވެކްސް ގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޯޒް ހޯދުމެވެ. އަދި މި ފެސިލިޓީގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުތަކުން މިކަމަށް ވަކި ވަރެއްގެ އެހީތަކެއް ވުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއާ އެކު އެއްބަސްވާން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.