އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޑިޕާއި ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް

ޖެނުއަރީ މަހު ބާސާއަށް ޑިޕާއި ގެންނަށް ކޫމަން ބޭނުންވޭ

  • ބާސާއިން މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާގައިވެސް ޑިޕާއި ހޯދުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި
  • ޖެނުއަރީ މަހު ޑިޕާއި ވިއްކާލަން ލިޔޯނުން ބޭނުންވޭ

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 17:03 | 2,382

ލިޔޯނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ލިޔޯނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ބާސެލޯނާއަށް ގެންނަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޑީޕާއި އަކީ ކޫމަން، ނެދަލެންޑްސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކޫމަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާސާއިން މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާގައިވެސް ޑިޕާއި ހޯދުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު ޑިޕާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ބާސާއަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވި ނަމަވެސް، ބާސާ އާއި ލިޔޯނާ ދެމެދު ރަސްމީކޮށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ލިޔޯނުން ޑިޕާއި ވިއްކަން ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް، ލިޔޯނުގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ޑިޕާއި ބޭނުންނުވާތީވެ، ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ވިއްކާލަން އެ ޓީމުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ސަބަބަކީ ޖެނުއަރީ މަހު ޑިޕާއި ވިއްކާނުލެވިއްޖެނަމަ، ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ޑިޕާއީއަށް ބާސާއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ކޫމަން ބުނީ ޑިޕާއި ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށާއި، ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ބާސާއާ ގުޅުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ޖެނުއަރީ މަހު ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތު އޮންނާނެ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޑިޕާއިވެސް ހުރީ ޖެނުއަރީ މަހު ބާސާއަށް ބަދަލުވުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. މީގެ ކުރިން ލިޔޯނުގެ ރައީސް ޖިއަން-މިކޭލް އައުލަސް ވެސް ވަނީ ޑިޕާއި ބާސާއަށް ބަދަލުވާން އަދިވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބާސާއަށް ބަދަލުވާން ޑިޕާއި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިހާރު އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރަނީ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާއަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށްވެސް ކުޅުނު ޑިޕާއި ލިޔޯނާ ގުޅުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު، ހަތަރު އަހަރާ ބައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ލިޔޯންގައި ޑިޕާއި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ލިޔޯނަށް ކުޅެދިން 144 މެޗުގައި 58 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބާސާއިން ޑިޕާއީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު، މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.