ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
އަތޮޅު ތެރޭ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު

3 ރަށަކުން އިތުރު ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އަތޮޅު ތެރޭ ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ

  • ކުޅުޅުއްފުށިން 4 މީހަކު ކޮންޓެކްޓްވެ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
  • ކައްދޫގައި ތިބި ސިފައިންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 09:23 | 26,531

ރ. ދުވާފަރު؛ މި ރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި 4 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި - ސޯޝަލް މީޑިއާ

3 ރަށަކުން 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު އިތުރު ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީންނާއި ރ. ދުވާފަރު އަދި ލ. ކައްދޫންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު 4 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނަކީ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ. މިއާއެކު އެ ސިޓީގައި ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 11ށް އަރާފައެވެ. މި 11 ކޭސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ކޮންޓެކްޓުންނާއި، ރެންޑަމް 2 މީހަކާއި އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓް ކުރި އިރު ޕޮޒިޓިވްވި އެކެކެވެ.

ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހުންނަކީ މާލެއިން ރަށަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ 2 ދިވެހިންނެވެ. އަދި ލ. ކައްދޫން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 3 މީހެކެވެ. މި 3 މީހުންނަކީ ކޮންޓެކްޓްވުމުގެ ސަބަބުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނެވެ. ކައްދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 33 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އެއީ 31 ކޮންޓެކްޓްސް އަދި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި 2 މީހެކެވެ.

އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. ވާދޫގައި 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު ގދ. ތިނަދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 3 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. 21 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހިމެނޭ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 69 ދިވެހިންނާއި 8 ބިދޭސީންނެވެ. މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.