ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބީރުވުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ގެއްލުންވޭ: ދިރާސާ

  • ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 19:54 | 2,357

ކޮވިޑް-19 ގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ - ޓްވިޓަރ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ދާއިމީ ގެއްލުމެއްވަމުން އަންނަ ކަމަސް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފޯބްސް ވެބްސައިޓްގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދިރާސާކުރާ ބަޔަކާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރި 45 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ބީރުވި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ކަންފަތަށް އަވަސް ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބީރުވުން ދާއިމީ ވުމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ދިރާސާކުރި ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަކީ އާންމުކޮށް ފްލޫ ވައިރަސް ކަހަލަ ވައިރަސްތަކުން ގެއްލުންވާ ހިއްސެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފްލޫ ވައިރަހަށްވުރެ އަވަހަށް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ގެއްލުންވާ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.