ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ބިންތަކަށް ފާއިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުން

ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުން ބިންތައް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެޗްޑީސީ އިން އަންގައިފި

  • އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފީ ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 15:25 | 3,911

ތިލަފުށިން ސިނާއީ ބިންތަކާއި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށްދީފައިވޭ - މުހައްމަދު ފަޒީން

ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުން ޞިނާޢީ ބިންތަކާއި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓުތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ އަދި އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ކުންފުނިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގްރޭޓާރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) އެއްކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅުން ޞިނާޢީ ބިންތަކާއި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ނަޤުލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ތިލަފުއްޓާ ގުޅީފަޅުން ޞިނާޢީ ބިންތަކާއި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓުތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ތަންތަނާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ މަހު ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ފީ، 2020 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޗެކު ތައްޔާރު ކުރާނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވެސް މި އިއުލާނުގައި ވެއެވެ. އަދި ނަގުދު ފައިސާ އިން ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ފީ ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މައި އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޭޝް ކައުންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުވާނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ތަޢާރުފްކޮށްފައިވާ 'މައި ހުޅުމާލެ' ވެބް ޕޯޓަލްގައިވާ 'ކުއިކް ޕޭ' މެދުވެރިކޮށް، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުން ޞިނާޢީ ބިންތަކާއި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓުތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ތަންތަނާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަމުން ދާކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.