ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ތިން މީހަކު އައިސީޔޫގައި، ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެކަކުވެސް ނެތް

  • 43 މީހަކަށް އެޑްމިޓްކޮށްގެން އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން
  • އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 369 މީހުން މިހާރު އެބަތިބި
  • މިވަގުތު ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 1038 މީހަކަށް

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 02:59 | 3,749

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ - މިއީ ކޮވިޑް ފަރުވާއަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ގާއިމްކުރެވުނު ފެސިލިޓީއެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މި ވަގުތު ތިން މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ނެތް ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދަނީ ހަމައެކަނި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކަމަށެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 43 މީހަކަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ އިރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ނަންބަރުތައް ދަށުގައި ހުރި ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދިވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.