އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ނިއުޒިލޭންޑް ޕާލިމެންޓް އިންތިހާބު

ދިވެއްސެއްގެ ދަރިއަކު ނިއު ޒިލޭންޑްގެ ޕާލިމެންޓަށް!

  • އަޔެޝާ ވާދަކުރެއްވީ ވެރިކަން ކުރައްވާ ލޭބަރ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި
  • އަޔޭޝާ ވެރެލްގެ މަންމާ އަކީ ދިވެހި އަންހެނެއް
  • ބޮޑުވަޒީރު ޔަސިންޑާ އާރޑަރންގެ ލޭބާ ޕާޓީން ވަނީ 48.9 އިންސައްތަ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:47 | 13,783

ނިއު ޒީލެންޑުގެ ޕާލިމެންޓްގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑރ. އަޔޭޝާ ވެރަލް - ރޮއިޓަރސް

ނިއު ޒީލެންޑުގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ދިވެއްސެއްގެ ދަރިއަކު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ލޭބަރ ޕާޓީން ވާދަކޮށް މަޖީލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އަޔޭޝާ ވެރަލްއެވެ. އަޔޭޝާ ވެރެލްގެ މަންމައަކީ ދިވެއްސެކެވެ. އަދި ބައްޕައަކީ ނިއު ޒީލެންޑް މީހެކެވެ. އަޔޭޝާއަކީ ނަން އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސްޑޮކްޓަރެކެވެ.

އަޔޭޝާ އުފަންވެފައި ވަނީ ނިއު ޒީލޭންޑަށެވެ. އެކަމަކު އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނަވާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ވަޒީފާ ވެސް އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ނިއު ޒިލޭންޑްގެ ޕާލިމެންޓަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ 90 އިންސައްތަ ވޯޓު ގުނާފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޔަސިންޑާ އާރޑަރންގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ވަނީ މިހާތަނަށް 48.9 އިންސައްތަ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

120 މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ޕާލިމެންޓުން އެ ޕާޓީއަށް 64 ގޮޑި ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި މިއީ 1996 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޕާލިމެންޓް އިންތިހާބުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.