raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ވަރުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ
 
ވަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައި
 
ވަރުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނެވާ ފުށީގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
2,667
18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 02:09
ކ. މާލެ
ވަރުން ދަވަން ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ވަނީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހަތް މަހެއްހާ ދުވަހު ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައެވެ.

ނަމަވެސް ނިއު ނޯމަލްގައި މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ފިލްމްތަކަކުގެ ޝޫޓިންތައް ބައެއްތަރިން އަލުން ފަށާފައިވާއިރު އަނެއްބައި ތަރިން ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ވަރުން ދަވަން މިވަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ވަރުން، 33, ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ސޮނެވާ ފުށީގައެވެ.

އިންސްޓަގްރާމްގައި 32.6 މިލިއަން ފޮލޯ ކުރާ ވަރުން ވަނީ ފަހަތުން މޫދު ފެންނަ ހިތްގައިމު ވިއުއެއްގައި ޕޫލްގައި ހުސްގަޔާހުރެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ވަރުން ވަނީ މާޝަލް އާޓްސް ލެޖެންޑް ބްރޫސް ލީ ގެ ކޯޓެއް ކަމަށްވާ "ބީ ލައިކް ވޯޓަރ މޭކިން އިޓްސް ވޭތްރޫ ކްރެކްސް" ލިޔެފައެވެ.

ވަރުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާއިރު އޭނާ އާއި އެކު "ޖުޅުވާ 2" އިން ފެނިގެންދިޔަ އެއް ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕަންނޫވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ވަރުން އަކީ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ފައިސާލިބޭ އެއް އެކްޓަރ އެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން "ފޯބްސް" އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ސެލްބްރިޓީ ލިސްޓްގެ ޓޮޕް 100 ގެ ތެރޭގައި ވަރުން ހިމެނެއެެވެ.

ވަރުންގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމަކީ "ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3ޑީ" އެވެ. ވަރުންގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒްކުރާނެ ފިލްމަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަންގެ ފިލްމް "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް