ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ޗައިނާއިން ޒިންޖިއާން ގައި ހިންގާ އަމަލުތައް

ޗައިނާގައި ހިންގަނީ ގަތުލުއާންމާއި ގާތް ކަމެއް: އެމެރިކާ

  • ޗައިނާއިން ދަނީ އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކުރަމުން

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 15:49 | 11,289

ަޒިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންތަކެއް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުން ހިންގަމުންދަނީ ގަތުލުއާންމުކަމާއި ގާތް ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

''އެއީ ގަތުލުއާންމު ނޫން ނަމަ، އެކަމާއި ގާތް ކަމެއް ޒިންޖިއާން ގައި ހިންގަމުން ދަނީ''އެސްޕެން އިންސްޓިޓިއުޝަން އިން ބޭއްވި އޮންލައިން އިވެންޓެއްގައި ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ރޮބަޓް އޯ ބްރިއެން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ދަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޒިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އދ. އިން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުން މިލިއަނެއްހާ ޒިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ދަނީ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެކަމަކު ޗައިނާއިން ދަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރަމުންނެވެ. އަދި ބުނަނީ އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ހިންގަނީ ހަރުކަށިކަމާއި ދެކޮޅަށް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގތަކެއް ކަމަށެވެ.

އުއިގަރ މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ބޯލުގެ އިސްތަށި ބާލުވައި އެ އިސްތަށިން ''ހެއާ ޕްރޮޑަކްޓްސް'' ހަދައި އެ ތަކެތި އެމެރިކާއަށް ވިއްކަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓްތައް ކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމުން ބުނީ، ޖޫން މަހު އިންސާނުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށި ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާއިން އުފައްދާފައިވާ ''ހެއާ ޕްރޮޑަކްސްޓްސް'' ތަކުގެ ޝިޕްމެންޓުތަކެއް އަތުލާގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖޫން މަހު އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކެޓްރީ މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވަނީ ޒިންޖިއާން މުސްލިމުންނަށް ދަރިން ލިބުމުން މަހުރޫމް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މީހުންގެ އެބޯޝަން ހައްދާ ވާހަކަތަކަކީ ދަތި އަދި އެހާމެ ހައިރާންވާ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.