ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުން

ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް 50 ށް ވުރެ ގިނަ ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނެ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

  • ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް މާޗް މަހު ބަންދުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތަށް ބަދަލުގެނެސް، 'ރީސްޓްރެޓަޖައިޒް' ކުރަން ޖެހުނު: ތޮއްޔިބު
  • އޮކްޓޯބަރުން ޑިސެމްބަރަށް 61 ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފަ

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:21 | 3,460

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު - ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ބޭރުގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް 50 ށް ވުރެ ގިނަ ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ން ބުނެފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްއިޒެސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް މާޗް މަހު ބަންދު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނަސް އެދެވޭ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު ގޮތް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ފެށުނީއްސުރެ، ބޭރު ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބޮޑެތި ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނެސް، 'ރީސްޓްރެޓަޖައިޒް' ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ކެމްޕެއިން ކަމަށްވާ 'ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް' ކެމްޕެއިން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑު ފެތުރެން ފެށުމާއި އެކު ޑިޖިލައިޒް ކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ އޭރު މި ބަލީގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ޗައިނާއާއި ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް 'ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް'ގެ ނަމުގައި ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖު ފޮނުވުނު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެކި ނަންނަމުގައި ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 129 ހަރަކާތެއް ހިންގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވަނީ ކޮވިޑު ރާއްޖެއިން ފެނުނު ފަހުން ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮކްޓޯބަރުން ޑިސެމްބަރަށް 61 ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޔޫރަޕުން ކަމަށްވާއިރު، ފިނި މޫސުމާއި ދިމާކޮށް، އެ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑުގެ ދެވަނަ ސަރޖެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން، މާކެޓް ކުރުމުގައި މިހާރު ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރަނީ ޔޫއޭއީ، ރަޝިއާ އިންޑިއާ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.