ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން

ޗައިނާގެ ސީއެންބީޖީ ވެކްސިންއިން އިންސާނުންނަށް އުއްމީދު

  • 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓި ބޮޑީ އުފައްދާ މިންވަރު ލަސްކަން ދިރާސާ އިން ދެއްކި
  • މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ ޓެސްޓިންގްގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 22:17 | 12,603

މިވަގުތު ކޮވިޑަށް އުފައްދަމުންދާ 10 ވެކްސިންގެ ތެރެއިން 4 ވެކްސިންއެއް ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓުން - އާކައިވް

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބައޮލޮޖިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސްއިން ކޮވިޑް-19 ށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ވެކްސިން އަކީ އިންސާނުންނަށް ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަވެފައި ވަނީ ޓެސްޓިންގގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ތެރެއިންނެވެ. މިއާއި އެކު މި ވެކްސިން ވަނީ އިމަރޖެންސީ އިނޯކިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޗައިނާގެ އެސެންޝަލް ވަރކަރުންނާއި ހައި ރިސްކު މީހުންނަށް ދޭން އެޕްރޫވް ކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ވެކްސިންއަކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ އެއްޗެއް ކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ޓެސްޓުކުރުމުގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރަޔަލްގައެވެ. ތިންވަނަ ފޭސްގެ ޓެސްޓިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ޗައިނާ އިން ބޭރުގައި ކުރެވެމުންނެވެ.

ބެއިޖިންގް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މި ވެކްސިންއަކީ ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ޓެސްޓުކުރުމުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގައިވާ 10 ވެކްސިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެކްސިންއެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ވެކްސިންއަކީ ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓުން ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކެކެވެ.

ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވި އެކި އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް މި ވެކްސިންގެ ތަފާތު ތިން ޑޯޒެއް ދީފައިވާއިރު 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓި ބޮޑީ އުފައްދާ މިންވަރު ލަސްކަން ދިރާސާއިން ދެއްކިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.