ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރަދު ދަށަށް ދިއުން

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުން ދަށްވީ އެންމެ 257.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

  • އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 19.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި
  • ރިކަރެންޓް އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ ގޮތުގައި ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 13.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ ގޮތުގައި ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 6,188.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 14:49 | 2,206

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ހަރަދު 257.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކުރާ ވީކްލީ ފިސްކަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ދައްކާ ގޮތުން އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 19.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުން ހަރަދު ކޮށްފައި ވަނީ 20.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ސަރުކާރުން ރިކަރެންޓް އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ ގޮތުގައި 15.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ފާއިތުވި އަހަރު ކުރިއިރު، މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 13.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެގޮތުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް 3,297.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ އިރު، މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސް އަށް 2,940 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. ޕެންޝަނަށް 826.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ އިރު، ރިޓަޔަމެންޓް ބެނެފިޓްގެ ގޮތުގައި 342.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގައި 6,163.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ ގޮތުގައި 6,188.5 މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ހޭދަ ކޮށްފައި ވަނީ 4,962.0 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 10.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރު ލިބުނު 18.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު، 41.3 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.