ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުން

އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް މުމްބާއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އަލުން ފަށައިފި

  • ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 15ގައި

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 13:19 | 4,668

އިންޑިގޯގެ ފްލައިޓެއް - ގޫގުލް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލި އިންޑިގޯގެ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު އިންޑިއާގެ މުމްބާއިއާއި ރާއްޖެއަށް ދެމެދު ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިގޯއިން އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުއެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޑިމާންޑަށް ބަލައި އިތުރު ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިގޯއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންޑިގޯއިން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 15 ގައެވެ. އޭގެފަހުން ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް ބާއްވާ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށް، އިންޑިއާގެ އިތުރު ބައެއް މަންޒިލްތަކަށް ވެސް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް އައި ބާއްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާއެކު ދަތުރުތައް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އެއަރ ބަބްލްއެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މިއީ ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކުރެވޭ މިފަދަ ފުރަތަމަ އެއަރ ބަބްލް އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާފައިވުމާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަކީ ރާއްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދައަށް އަޅާފައިވާ ރިސޯޓްތަކަށްވުމުން، މި އެއާ ބަބްލްގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންޑިއާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިއީ ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެކެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 10 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިންނަކީ މިހާރު އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.