ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އެސްޑީއެފްސީ އިން ދޫކުރާ ލޯން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކޮށްފި

  • 1,816 ފަރާތަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން ވަނީ ލޯން ދޫކޮށްފައި
  • އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 561 ފަރާތަށް ލޯނުގެ ގޮތުުގައި ދޫކޮށްފައި ވަނީ 16.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 1,255 ވިޔަފާރިއަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 283.3 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:06 | 2,236

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭސް ކޯޕަރޭޝަން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވި މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައި ގަތުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ރިކަވަރީ ލޯންގެ ގޮތުގައި 300.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އެސްއެމްއީ ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ތާފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ 1,816 ފަރާތަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން ވަނީ ލޯން ދޫކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ލޯނަށް އެދި 3,679 ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 1,815 ފަރާތަކާއި 1,864 ވިޔަފާރި ކަމަށް ފިނޭންސް އިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން 2,018 ފޯމެއް ބަލައިގަނެފައިވާ އިރު، 600 ފޯމު ވަނީ ރިޖެކްޓްކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 561 ފަރާތަށް ލޯނުގެ ގޮތުުގައި ދޫކޮށްފައި ވަނީ 16.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 1,255 ވިޔަފާރިއަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 283.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށާއި އެ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އެސްޑީއެފްސީ އިން ތައާރަފުކުރި މި ލޯނަކީ ވިޔަފާރީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށްވުމާއި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަދި ލޯނު އެހީދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފެއް ވަކިނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނެކެވެ.

މި ލޯނު ދޫކުރަނީ ހަ އިންސައްތައިގެ އިންޓެރެސްޓް އަކާއި އެކު ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.