ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނާ ބާނޫ އަތައްޔާ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނަރ މަރުވެއްޖެ

  • މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 91 އަހަރު
  • މަރުވެފައިވަނީ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން ބަލި އުޅުމަށްފަހު

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:18 | 3,609

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނާ ބާނޫ އަތައްޔާ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނާ ބާނޫ އަތައްޔާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އަތައްޔާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ރާދިކާ ގުޕްތާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމަ މަރުވެފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށް ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު މުމްބާއީގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގައި ކަމަށެވެ. މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 91 އަހަރެވެ.

އަތައްޔާ އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 1983 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ގާންދީ" އަށް އޭނާ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކޮސްޓިއުމަށެވެ.

ކޮޅަޕޫރަށް އުފަން އަތައްޔާ އޭނާގެ ކެރިއަރ ފަށާފައިވަނީ 1965 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ގުރޫ ދަތްގެ ސުޕަރ ހިޓް ފިލްމް "ސީ.އައި.ޑީ" އިންނެވެ. އަތައްޔާ ވަނީ 50 އަކަށް އަހަރު އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމަށް ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިން ކޮށްދީފައެވެ.

އަތައްޔާ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ ގައުމީ އިނާމް ވެސް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ގައުމީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 1990 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ލޭކިން" އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 2001 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ލަގާން" އިން ވެސް އޭނާ ވަނީ ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނިންގއިން ގައުމީ އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު އަތައްޔާ ވަނީ އޭނާއަށް ލިބުނު އޮސްކާ އެވޯޑް އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗަރސް އާޓްސް އެންޑް ސައިންސްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.