ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި

ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

  • ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިޔަފާރި ތަކަކަށް ބޭރު ފައިސާގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސެންސް ދޫ ކޮށްފައިވޭ
  • ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެމްއެމްްއޭގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފައި
  • މަނީ ޗޭންޖަރުންނާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:43 | 4,175

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އާ އަޅާ ބަލާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިޔަފާރި ތަކަކަށް ބޭރު ފައިސާގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް އެ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެމްއެމްްއޭގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ގެންދަނީ މަނީ ޗޭންޖަރުންނާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.