ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ފަތުރުވެރިކަން

ސައުދީގައި ޓުއަރ ގައިޑުންގެ އަދަދު 13،000 އަށް އިތުރުކުރަނީ

  • ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި 900 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވޭ
  • ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން އިތުރު ޕްލޭންތަކެއް ދަނީ ރާވަމުން
  • މިލިއަނެއްހާ ވަޒީފާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 11:24 | 2,482

ސައުދީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް ޓުއަ ގައިޑް މައުލޫމާތު ދެނީ - ރޮއިޓަރސް

ސައުދި އަރަބިޔާގައި ފަތުރުވެރިންގެ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް 13،000 އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސައުދީން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 100 މިލިއަނަށް އިތުރު ކުރުމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ސައުދީ ގައިޑެންސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއާމަން ސައްތާމް އަލް ބަލަވީ ވިދާޅުވީ، މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފަތުރުވެރިންގެ ގައިޑުންގެ އަދަދަކީ 600 ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 900 ގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ސައުދީގެ މަންޒިލްތައް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި 150 ޕަސެންޓް އިތުރު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅެއެވެ. ސައުދީން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ޖީޑީޕީގެ 10 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކުރުމަށެވެ. އަދި މިއާއެކު އިތުރު އެއް މިލިއަން ވަޒީފާ އުފެއްދުމެވެ.

އަލް ބަލަވީ ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދަމުންދާ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އޮންނަ އަސީރު ސަރަހައްދު ކަމަށެވެ. އަސީރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ތަބުކް، އަލް ވަޖްޙް އަދި އުމްލުޖްގެ އިތުރުން ޔަންބުއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ތަންތަނެވެ. މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ފެށިގެން ދިޔުމުން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ބަލަވީ ވިދާޅުވީ، ގައިޑުންނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އުޖޫރު ދިނުމުގައި ބަލަނީ، އެ މީހުންގެ ހުނަރާއި، ގާބިލްކަމާއި، ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން މާކެޓް ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ. ގައިޑަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 260 އާއި 300 ޑޮލަރު ދެމެދުގެ މުސާރައެއް ލިބެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.