ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 843.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

  • އޮގަސްޓު 2020 ގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 6.74 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނޭ
  • އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 385.57 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
  • މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 30.9 އިންސައްތަ މަދު އަދަދެއް

ކ. މާލެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:27 | 2,759

މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކިޔޫގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މީރާއިން 843.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ލިބިފައިވަނީ އިންކަމް ޓެކުހުންކަން މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބު ހިއްސާކޮށް މީރާއިން ބުނީ، ނިމިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޖުމްލަ 843.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށެވެ. މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 30.9 އިންސައްތަ މަދު އަދަދެއް ނަމަވެސް، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާއި އެކު ދައުލަތައް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައިވަނީ އާމްދަނީން ނެގުނު ޓެކުހުންނެވެ. އެގޮތުން، ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 45.7 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އާމްދަނީ ޓެކުހުންނެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާ އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދަށްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް މަދުވެ، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވުމެވެ.

އެގޮތުން، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސް ފަދަ ޓެކުހުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވާއިރު ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރެވިފައިވުމުން، މި މުއްދަތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ، މީގެ ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި ބަލާއިރު މަދުކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހެވެ. އެއީ 385.57 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އިންނެވެ. އެއީ 217.16 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި 150.13 މިލިއަން ރުފިޔާ، ރެސިޑެންޝަލް ޕަރމިޓްގެ ގޮތުގައި 21.06 މިލިއަން ރުފިޔާ، މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 11.07 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 58.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

އޮގަސްޓު 2020 ގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 6.74 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލީޙް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ބިލަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 04 ވީ ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ބިލެކެވެ.

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލަކީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް، އެކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.