ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ބޮލީވުޑް

ތައިމޫރު ސްޕެނިޝް ދަސް ކުރުމުގައި

  • އޮންލައިން ކިލާހެއްގައި ބައިވެރިވެފައި
  • ތައިމޫރް ގެ ސްޕެނިޝް ޓީޗާރ އާއި ވަނީ ބައްދަލުވެފައި

ކ. މާލެ | 6 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 07:59 | 4,955

ތައިމޫރު - ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ދަނީ ދުވަހަކުން ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ގިނަ ބަޔަކު ހޭދަ ކުރަމުން ދާއިރު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިން ވެސް ދަނީ ގޭގައި ތިބެގެން އިތުރު ހޮބީ ތަކާއި އަދި އާ ކަންކަން ދަސްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރު ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ޓިމް ވެސް ދަނީ ގޭގައި ހުރެ ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރަމުންނެވެ.

ޓިމް ވަނީ ސްޕެނިޝް ދަސްކުރަން އޮންލައިން ކިލާހެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ޚަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޓިމް ގެ އޮންލައިން ސްޕެނިޝް މުދައްރިސް އެޝްލީން އެސް ޖޮލީ ވަނީ ގުރުގޯން ގައި ހުންނަ ޕަޓައުޑީ ޕެލެސް އަށް ގޮސް، ޓިމް އާއި ބައްދަލުވެފައެވެ. އަދި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. މި ފޮޓޯގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ސްޕެނިޝް ސްޓޫޑަންޓް އާއި އެންމެފަހުން ދިމާވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޝްލީން ވަނީ ތައިމޫރްގެ މަންމަ ކަރީނާ އާއެކު ވެސް ފޮޓޯ ނަގާފައެވެ.

ތައިމޫރް އަދި އެޝްލީން

ކަރީނާ އަދި ފިރިމީހާ ސައީފް އަދި ތައިމޫރް މިހާރު ވީ ނިއު ދިއްލީގައި ކަރީނާ އާއި އާމިރް ޚާން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ލާލް ސިންގ ޗައްޑާ" ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީ ތަކުގައިއެވެ. މި ފިލްމް އަކީ އަދްވެއިތް ޗަންދަންގެ ޑައިރެކްޝަންގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.