ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހޮލީވުޑް

ޖެކް ދެކެ އަބަދުވެސް ލޯބިވާނަން- ކްރިސީ ޓީގެން

  • ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިޔަ ޚަބަރު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފި
  • އާދަޔާ ހިލާފަށް ލޭ ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލް ގައި އެޑްމިޓް ވި
  • 3 ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަންޑު ބޮޑުކަން އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ އޮގަސްޓު މަހު

ކ. މާލެ | 2 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 14:07 | 6,466

ކްރިސީ އަދި ފިރިމީހާ ޖޯން ލެޖެންޑް - އިންސްޓަގްރާމް

ދަރިއަކު ބީވެގެން ދިއުމުގެ ހިތާމަ އަކީ މީހަކަށް ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭ ފަދަ ވޭން ގަދަ ތަޖުރިބާ އެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކްރިސީ ޓީގެން ބުނެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯން ލެޖަންޑް އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން ކްރިސީ ޓީގެންގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިޔަ ޚަބަރު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އިންސްޓަރގްރާމްގައި ހިތްދަތި ޕޯސްޓެއް ހިއްސާ ކުރަމުން ދަރިފުޅު ދުނިޔެ ދޫކޮއްދިޔަ ކަން ކްރިސީ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި އާދަޔާ ހިލާފަށް ލޭ ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ކްރިސީ ހޮސްޕިޓަލް ގައި އެޑްމިޓް ވިކަން ބުނިއެވެ.

ކްރިސީ އަދި ޖޯން ބޭބީ ޖެކް އާއި އެކު

ކްރިސީގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ދުވަހަކުވެސް އިހުސާސު ނުކުރެވޭ ފަދަ ހިތްދަތި ދަނޑިވަޅެއްކަމަށާއި، ޝޮކެއްގެ ތެރޭގައި ކަން އަދިވެސް ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ލޭ ބޭރުވުން ނުހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރި އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުންކަން ކްރިސީ ބުނިއެވެ.

ދަރިންގެ ނަން އަބަދުވެސް އިހްތިޔާރު ކުރަނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެފައިކަން ކްރިސީ ބުނިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަންޑުބޮޑު އިރުން ސުރެއް މި ކުއްޖާ އަށް "ޖެކް" މި ނަމުން މުހާތަބު ކުރިކަމަށް ކްރިސީ ބުނިއެވެ.

ކްރިސީ ވަނީ އެ ކުއްޖާއަށް މައާފަށް ވެސް އެދިފައެވެ. އެތަކެއް އުންދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާ، އެތަކެށް ކޮމްޕްލިކޭޝަންސ ތައް ތަހައްމަލް ޖެކް ކުރިކަމަށް ކްރިސީ ބުނިއެވެ. އަދި އަބަދުވެސް ލޯބި ވާނަން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ްިއިންސްޓަރގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރި ޕޯސްޓް

ކްރިސީ އަދި ޖޯންގެ ތިންވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަންޑު ބޮޑުކަން އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގައެވެ. އަދި އެކަން އިއުލާނު ކުރީ ޖޯންގެ ވީޑިއޯ ލަވަ "ވައިލްޑް" ގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. މިކަމުގައި ހިތްވަރުލައިދިން ފޭނުންނަށާއި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ ފަރާތްތަކަށް ކްރިސީ އަދި ޖޯން ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކްރިސީ ޓްވިޓަރ ގައި ހިއްސާ ކުރި ޕޯސްޓް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.