އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް
ޕެނަލްޓީގައި ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ކުއާޓާއަށް
 
ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވޭ
 
ލިވަޕޫލް އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 ން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީގައި 5-4 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 ން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގައި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ލިވަޕޫލުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ އާސެނަލުގެ ގޯލްކީޕަރު ބާންޑް ލެނޯއެވެ. އެގޮތުން ލެނޯ ވަނީ ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާއެއް ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލުން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކޮށްފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ރޮބް ހޯލްޑިންގެވެ. އެކަމަކު އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ލިވަޕޫލުގެ ގޯލްކީޕަރު ލެނޯ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އެއްވަރިވެފައި އޮތުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ވަނީ ހަ ޕެނަލްޓީ ޖަހާފައެވެ. ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުގައި އާސެނަލުގެ މުޙައްމަދު އެލްނެނީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ އޭޑްރިއަން މަތަކުރި ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ލެނޯ ވަނީ ލިވަޕޫލުގެ ދެ ޕެނަލްޓީއެއް ހުއްޓުވާފައެވެ. އެއީ ޑިވޮކް އޮރީގީ އާއި ހެރީ ވިލްސަން ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީތަކެވެ.

ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ލީގު ކަޕުގެ ކުއާޓާއަށް އާސެނަލް ދަތުރުކުރިއިރު، ކުއާޓާގައި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއެވެ.

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ކުއާޓާފައިނަލް މެޗުތައް:

  • އާސެނަލް - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
  • އެވަޓަން - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
  • ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ - ސްޓޯކް ސިޓީ
  • ބްރެންޓްފޯޑް - ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް