ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސްޓެލްކޯއިން ހިންގާ ކަރަންޓުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓު ގްރިޑް ގުޅާލާ ކޭބަލް އަޅަން މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

  • މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ޗައިނާގެ ޑޮންފެންގު ކުންފުނިން
  • މިއީ ސްޓެލްކޯއިން 44 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުއެއް
  • ޕްރޮޖެކްޓް މަޑު ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، މިހާތަނަށް ނިމުނީ 70 އިންސައްތަ

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:25 | 3,688

މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ގްރިޑަކުން ގުޅާލަން އަޅާ ކޭބަލް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެފައި - ސަން އޮންލައިން

މާލެ، ހުޅުލޭ އަދި ހުޅުމާލެ އެއް ގްރިޑަކުން ގުޅުވާލަން ސްޓެލްކޯއިން ފަށާފައިވާ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލަން ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި އަޅާ ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭތޯ ކަމަށެވެ.

މި ކޭބަލްތައް ގުޅާލުމަށް ހާއްސަ އިކުއިޕްމެންޓްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭއިރު، އެ ކޭބަލްތަކަކީ 400 ސްކޭއާ އެމްއެމްގެ ކޭބަލްތަކައެވެ. މި ކޭބަލްތަކަކީ ސްޓެލްކޯއިން މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރި ކޭބަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަލަ ކޭބަލްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައިވޭ ހުރަސްކޮށް އަދި ބުރިޖް ހުރަސްކޮށް ކޭބަލް އަޅަން ޖެހޭ އިރު، ތާރަގަނޑު ކެނޑުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބިމު އަޑިން ތޮރުފައިގެން އެކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ހިންގާ ކަރަންޓުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ޗައިނާގެ ޑޮންފެންގު ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި މަޝްރޫއު އަކީ ސްޓެލްކޯއިން 44 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުއެކެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓް އަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މެދުކެނޑުމެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާލާށެވެ.

މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ 70 އިންސައްތަ އެއްކޮށް ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. މި މަޝްރޫއު ނިމިގެން ދިޔުމާއެކު ކަރަންޓު ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެ ކުންފުނިން ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.