ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ޝާހުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

  • ޝާހުގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާ އުފުލި
  • ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމީ ދައުވާތައް ސާބިތު ނުވާކަމަށް
  • އެހެން ނިންމާފައިވަނީ މި މައްސަލާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:15 | 14,089

ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރާ، ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޝާހު - ޓްވިޓަރ

ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި, ގދ. ތިނަދޫ, ތޭންކު، ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޝާހުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން، ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފް މައްސަލާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައެވެ.

ޒިޔާދާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ގދ. ތިނަދޫ، ޖަވާހިރުމާގޭ ދެކުނު، އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލީ ހަތަރު ދައުވާ އެކެވެ. އެއީ ފިރިމީހާ, އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ ފަރުވާ ކުޑަ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޝާހުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އެ ކުށާ ގުޅިގެން ދެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަބު ކަމަށްވާ 3 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.