ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ބިގް-ބޮސް-14

ބިގް ބޮސް-14 ގެ ބައިވެރިންނަށް ހީނާ ޚާންގެ ޚާއްސަ މެސެޖެއް

  • ބިގް ބޮސްއަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިއާލިޓީ ޝޯވް
  • ޙީނާ ޚާންއަކީ ބިގްބޮސް 11ގެ ބައިވެރިއެއް
  • މި ފަހަރުގެ ޝޯވް ގެނެސްދެނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއިއެކު

ކ. މާލެ | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 14:12 | 4,521

މަޝްޙޫރު ޓީވީ އެކްޓްރެސް ޙީނާ ޚާން - އާކައިވް

ބޮލީވުޑްގެ "ބާއިޖާން" ސަލްމާން ޚާން ހުށަހަޅައިދޭ، ޚާއްސަ ރިއާލިޓީ ޝޯވް، ބިގް ބޮސްގެ 14 ވަނަ ސީޒަން މިހާރުވަނީ ފެށުމަކާއި ގާތްވެފައެވެ.

އެހެން ސީޒަންތަކާއި ޚިލާފަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކަކާއިއެކު މި ފަހަރުގެ ސީޒަން ގެނެސްދޭއިރު، އަބިނާވް ޝުކްލާ، ނެއިނާ ސިންގް، ޖޭސްމިން ބާސިން ފަދަ މަޝްޙޫރު ޓީވީ ސްޓާރުން ބައިވެރިވާކަމުގެ އަޑުތައްވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޝޯވ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ސީޒަންގެ އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުން، ކުރީ ސީޒަންތަކުގެ ބައިވެރިން ވެސް މި ފަހަރުގެ ބައިވެރިން ދިރިއުޅޭ ގެޔަށް އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތަފާތު ޗެލެންޖަސްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއެކު ކުރީގެ ބައިވެރިން އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބިގްބޮސް-11 ގެ ރަނަރ-އަޕް އަދި މަޝްޙޫރު ޓީވީ އެކްޓްރެސް، ޙީނާ ޚާން ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ޚާއްސަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ.

އެގޮތުން، ބިގްބޮސް-14 ގެ ޕްރޮމޯޝަން ނައިޓްގައި، ޙީނާ ބުނެފައިވަނީ، ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް އޭނާގެ ޗެލެންޖެސްތަކާއިމެދު ވަރަށް ސަމާލުވެގެން ތިބުމަށެވެ. ޙީނާ ޚާންގެ އިތުރުން، ބިގްބޮސްގެ 13 ވަނަ ސީޒަންގެ ވިނަރ ސިދާތް ޝުކްލާ ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެހެން ސީޒަންތަކާއި ޚިލާފަށް މި ފަހަރު ބިގްބޮސްގެ ބައިވެރިން ދިރިއުޅޭ ގޭގައި، ސިނަމާއާއި، ރެސްޓޯރެންޓް، ޝޮޕިންގް މޯލް، ޖިމް އަދި ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ބިގްބޮސް އަކީ، އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޤްބޫލް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ ރިއާލިޓީ ޝޯވްއަށް ވީއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13 ސީޒަނެއްވަނީ ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.