ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން

ބޮޑެތި ބޯޓުތައް ވަދެވޭ ގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް!

  • މިހާރު ކައިރިކުރެވެނީ 1000 ޓަނުގެ ބޯޓްތަކަށް
  • މުދާ ބޭލުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވޭ
  • މިހާރަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ކ. މާލެ | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 08:02 | 6,367

އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ބޮޑެތި ބޯޓުތައް ވަދެވޭ ގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭން އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ''ފަލަސުރުހީ'' ޕްރޮގްރާމްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހަދާފައިވާ ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓަކީ ލިމިޓެޑް ކެޕޭސިޓީގެ ޕޯޓެކެވެ. އެ ޕޯޓަށް އެންމެ ބޮޑުވެގެންވެސް ކައިރި ކުރެވެނީ 1000 ޓަނުގެ ބޯޓުތަކަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، 1000 ޓަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އަށްވުރެ ބޮޑު ބޯޓުތަަކަށް ޕޯޓަކާއި ކައިރިއެއް ނުކުރެވުމަކީ އެއީ ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެއަށްވުރެ ބޯޑު ބޯޓެއް އައިސްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ޖެހެނީ އެންކަރުގައި، ޕޯޓުން ބޭރުގައި ބާއްވައިގެން އެހެން އުޅަނދު ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ ބާލަން

~ ޝާހިދު އަލީ - އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގޮތަށް މުދާ ބާލަން ޖެހުމަކީ ކުރިމަތިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަން ކޮސްޓުވެސް ބޮޑުވެ މުދާ ބެލުމުގައި ލަސްތަކެއްވެސް ދިމާވެއެވެ. ކޮޗިނުން ރާއްޖެ އައި ކާގޯފެރީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެ ފެރީއަކީ 3000 ޓަަނުގެ ފެރީއަކަށްވުމުން މުދާ ބަލަން ޖެހުނީ ޕޯޓްގެ ބޭރުގައި ބާއްވައިގެން ކަމަށެވެ.

ކޮޗިން-މާލެ ފެރިއާއެކު އެމްޕީއެލްގެ އަމާޒަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ޓަގް ބޯޓުގެ އިތުރުން އިތުރު ބާޖް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން، އިތުރަށް ޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ޕްލޭން އެއް އެކުލަވާލައި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށް ފަހު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެކުލަވާލާ ޕްލޭން އަށް އަމަލީ ސިފައެއް ޖެހިގެން ދިޔުމުން ޕޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕޯޓު ނިމިގެންދާއިރު މި ފަދަ ބޯޓުތައް ބަނދަރުުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ. ދެން އެބޭފުޅުން ފާޅުކުރައްވާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހައްލެއް ވެގެންދާނެ. ދެން ސާވީސް އިމްޕްރޫވް ކުރެވެންދެން އިތުރު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން.

~ ޝާހިދު އަލީ - އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޮޗިން ކާގޯ ފެރީ އަކީ އުތުރަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހެޔޮއަގުގައި މުދާތައްވެސް ލިބިގެންދާނެކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލުން ފަށާފައިވާއިރު، ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތަކާއި އެކު ކުޅުށުއްފުށީ ޕޯޓުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީ ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޝިޕިން ލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

ކޮޗިންއާ ކުޅުދުއްފުއްޓާ ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ފަށައި، ފުރަތަމަ ކާގޯ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރުކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ކޮންޓެއިނަރާ އެއްކޮށެވެ. އިންޑިއާ އަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ބަނދަރު ކުރުމަށް ފަހު ފެރީ ފުރާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.