ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކުވެއިތުގެ އަމީރު އަވަހާރަވުން

އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު ކުވެއިތުގެ އަމީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

  • އޭރު އެމަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރު
  • ކުވެއިތުގައި ޒަމާނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި
  • އަމީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 20:09 | 5,989

ކުވެއިތުގެ އަމީރު ޝެއިޙް ސަބާޙް އަލް އަޙުމަދު އަލް ސަބާޙް- އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރު - އަލްޖަޒީރާ

އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު ކުވެއިތުގެ އަމީރު ޝެއިޙް ސަބާޙް އަލް އަޙުމަދު އަލް ސަބާޙް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސަބާޙް އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. އޭރު އެމަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރު ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ ސިއްޙީ ޙާލުކޮޅު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެވުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ޙާލުކޮޅު ގޯސްވެ، ބައެއް ސަރޖަރީތައްވެސް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

1929 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެވަޑައިގަތް ސަބާޙްއަކީ ކުވެއިތުގައި ޒަމާނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ކުވެއިތުގެ އަމީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސަބާޙް އަވަހާރަވިއިރު، ދެ ދަރިކަލުން ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި، އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ވަނީ ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.