އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

  • އޮންލައިންކޮށްވެސް ފޯމް ލިބޭނެ
  • އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 20 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށައަޅަން ޖެހޭ
  • ޕާޓީގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 19:04 | 3,433

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހީނާ ވަލީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ވަގުތު.އެމްވީ

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ''ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ'' އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބާއްވާ ގޮތަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ނެރެނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިދިކޮޅުގެ ކޮމިޓީތައް ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 20 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ރަށްރަށުގައިނަމަ ވަގުތީ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީ އަށް، މާލޭގެ އަވަށްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މެމްބަރުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ފޯމް ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އާންމު މެމްބަރުންނާއި، އަންހެން މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އުމުރުން 35 އަހަރުނުވާ ޒުވާން މެންބަރުންނަށް ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ކޮންމެ ރަށެއްގެ ވަގުތީ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީންނާއި، ޕީޕީއެމްގެވެބްސައިޓްއަދި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގާ ކޮމިޓީތަކެއް އިންތިހާބު ކުރަނީ އިދިކޮޅުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ކޮމިޓީތައް އިންތިހާބުވެގެން ދިޔުމުން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.