ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުންް

އެސްޑީއެފްސީ އިން ދޫކުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • ށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 08 އޮކްޓޯބަރ 2020 ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 16:51 | 3,044

އެސްޑީއެފްސީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެސްޑީއެފްސީއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަށް އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ މޮރެޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ނިންމައި، 27 އޯގަސްޓް 2020 ގައި އެކަން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ކަމަށް އެ ނޫސް ބަޔާނާއި ހަވާލާދީ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެސްޑީއެފްސީ އިން ބުނީ މި މުއްދަތު ފާއިތުވިއިރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލޯނު އަނބުރާ ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަނޭޅިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 08 އޮކްޓޯބަރ 2020 ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެސްޑީއެފްސީގެ ވެބްސައިތްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅޭނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކުން އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފައިވާ އިރު، ބޭންކުން ދަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް، ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރަމުންނެވެ.

ތިން އަހަރު ދުވަހުން ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކުރާ މި ލޯނުތައް ދޫކުރަނީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކާއެކު ހަ އިންސައްތައިގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.