އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޖެނޯއާގެ ކުޅުންތެރިން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުން

ޖެނޯއާއިން ކޮވިޑް-19 ގެ 14 ކޭސް

  • ޖެނޯއާގެ 10 ކުޅުންތެރިންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ބުނޭ
  • ޖެނޯއާގެ މެންބަރުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ނާޕޮލީ އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:22 | 2,386

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނާޕޮލީ އާއި ޖެނޯއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗަށްފަހު ޖެނޯއާގެ 14 މެންބަރަކު ޕޮޒިޓިވްވި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޖެނޯއާގެ 14 މެންބަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ނާޕޮލީ އަތުން 6-0 ން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ޖެނޯއާއިން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ 14 މެންބަރަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިޓަލީގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޖެނޯއާގެ 14 މެންބަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ 10 ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހާތަނަށް ޖެނޯއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނުކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ގޯލްކީޕަރު މަޓިއާ ޕެރިން އަދި މިޑްފީލްޑަރު ލަސޭ ޝޯނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޖެނޯއާގެ 14 މެންބަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ނާޕޮލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމުން ނާޕޮލީގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންވެސް އަލުން ވައިރަހަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޖެނޯއާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ކުލަބުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 14ށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތުން ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖެނޯއާގެ 14 މެންބަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވިއިރު، އެ ޓީމުން މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ޓޮރީނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މި މެޗު ފަސްކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.