ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އައްސާމް ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވުން

އިންޑިއާގެ އައްސާމް ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

  • ފެންބޮޑުވެ އޭގެ އަސަރު 2.25 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށްކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 08:36 | 3,292

އިންޑިއާގެ އައްސާމް ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވުން - ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އައްސަމްގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

ބްރަހްމަޕުޓްރާ ކޯރުގެ ފެންގަނޑުގެ އުސްމިން އިތުރު ވުމާއެކު ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ އޭގެ އަސަރު 2.25 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އައްސަމް ސްޓޭޓް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އޭއެސްޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް ނުވަ ޑިސްޓްރިކްޓަށް މީގެ އަސަރު ކޮށްފައި ވާކަމަށާ މުޅިއެކު 2.25 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އޭއެސްޑީއެމްއޭ ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ނަގައޮން އިން އެކަނިވެސް 1.51 ލައްކަ މީހުންނަށް ގެއްލުން ވެފައި ވާކަމަށާ މޮރިގައޮން އިން 32،700 މީހުން، ދެމާޖީ އިން 17،00 މީހުން، ދިބުރަގާހް އިން 11،000 މީހުން އަދި ޓިންސުކިއާ އިން 9،300 މީހުންނަށް މި ފެންބޮޑުވުމުން އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހި ގެދޮރު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. އަދި ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާންޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް 43 ރިލީފް ކޭމްޕެއް ވެސް ވަނީ ހިންގަން ފަށާފައެވެ. މި ކާރިޘާގެ ސަބަބުން 38،000ށް ވުރެ ގިނަ ޑޮމެސްޓިކް ޖަނަވާރުންނަށް ވެސް ވަނީ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.