ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އިރާނުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން

އީރާންގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ތިންވަނަ ވޭވެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގައި އިންޒާރު

  • 32 ޕްރޮވިންސްއަށް ވަނީ ރެޑް އެލަރޓް ނެރިފައި
  • އާދިއްތަ ދުވަހު 3362 މީހުން ޕޮޓިވްވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
  • ޕަބްލިކް ހެލްތް ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ރައީސް ރޫޙާނީ ވަނީ ގޮވާލާފައި

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 08:15 | 2,548

ގްރޭންޑް ބާޒާރުގެ ސަރަހައްދު، އީރާންގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ގޯސްވަމުން - އީޕީއޭ

އީރާންގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ތިންވަނަ ވޭވެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގައި އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އީރާނުގެ 32 ޕްރޮވިންސެއްގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި ކޭސްތައް އިތުރު ވަމުންދާތީ 32 ޕްރޮވިންސް އަށް ވަނީ ރެޑް އެލަރޓް ނެރެފައެވެ.

އީރާނުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުވަމުންދާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 195 މީހަކު ވަނީ މިބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 25,589 މަރުވެފައިވެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޕޯކްވިމެން ސިމާ ސަދަތް ލާރި ވިދާޅުވީ އީރާނުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު 3362 މީހުން ޕޮޓިވްވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު 1,377 ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 446،448 ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އީރާންގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާއިރު، ހުކުރު އެކަނި ވެސް 3500 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި އެއްދުވަހެއްގައި 3000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެދިޔަ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަަމަށް އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެގައުމުގެ ރައީސް ޙަސަން ރޫޙާނީ ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ޕަބްލިކް ހެލްތް ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ގައިޑްލައިންއާ ހިލާފުވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.