އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ސްވިޓްޒަލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުން

އެޑެލްވެއިސް އެއަރލައިން އިން، ސްވިޒަލޭންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

  • އެ އެއަރލައިނުން ހަފުތާއަކު 2 ދަތުރުކުރާނެ
  • މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ޒިއުރިކުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް
  • ިގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަަމަށް ބެލެވޭ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:59 | 5,308

ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ އެޑެލްވެއިސް އެއަރލައިން، ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން -

ސްވިޒަލޭންޑުގެ އެޑެލްވެއިސް އެއަރލައިންއިން، ސްވިޓްޒަލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވަނީ ޖައްސާފައެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ހަފުތާއަކު 2 ދަތުރު ކުރާއިރު، މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ސްވިޒަލެންޑުގެ ޒިއުރިކުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މުހިއްމު މާކެޓެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓޮޕް މާކެޓުގެ ތެރޭގައި ސްވިޒަލޭންޑު ހިމެނެއެވެ. ސްވިޒަލޭންޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖެ އަކީ މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށްވާއިރު، ސްވިޓްޒަލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ގިނަ އެއަރލައިންތަކުން އަންނަނީ އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަމުންނެވެ. އަދި މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 11629 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.