ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19 އާޖެންޓީނާގެ ހާލަތު

ހަތް މަސްދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއާއި އެކުވެސް އާޖެންޓީނާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްނުވެ، 7 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް!

  • ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން
  • މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޖުމްލަ 365 މީހަކު މަރުވެގެން އެގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން
  • މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 702،484 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 11:30 | 2,861

އާޖެންޓީނާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ، ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން އުޅެނީ މާސްކް އަޅައިގެން - އަލްޖަޒީރާ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ 5 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އާޖެންޓީނާ ހިމެނި، ޖުމްލަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 11،000 ވުރެ ގިނަ ކޭސް އެގައުމުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. މިއީ، އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ބައްރުގައި އޮތް ގައުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ވާއިރު އައު ކޭސްތަކާއި އެކު ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ޖުމްލަ 365 މީހަކު މަރުވެގެން އެގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެެ ނިޔަލަށް އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 702،484 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވާއިރު ބަލީގައި 15،500ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އާޖެންޓީނާއިން އަޅާފައިވާއިރު، 7 މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައިވެސް ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި ދިޔުމާއި ގުޅިގެން އާންމުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ބުއެނޯސް އައިރެސްއިން ވަނީ ކުރިން ކުރި އަންދާޒާތަކަށް ވުރެ މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުއައްސަސާތައް ފެއިލްވެފައިވާކަން އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގޮވަމުންނެވެ. އަދި، މަޝްރަހު ދިރާސާކުރާ މާހިރުންވެސް ވަނީ 7 މަސްދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެގައުމު އިގްތިސާދު އަރައިނުގަނެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމު ތެރެއިން އާޖެންޓީނާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސްއެއް ފެނުމާއި އެކު ފުރަތަމަވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ގައުމެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާގެ ބައްރުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އާޖެންޓީނާ ހިމެނެނީ ބަލި އެންމެ ގިނައިން ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ 4 ވަނައިގައެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުން އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ބްރެޒިލްއިންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި 806،000 ވުރެ ގިނަ ކޭސްއާއި އެކު ކޮލަމްބިއާ އޮތް އިރު ތިން ވަނައިގައި ޕެރޫ އިން ވަނީ 8 ލައްކަ ކޭސް ޖުމްލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.