އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
އަބްދުއްރަހީމް އައުގުރާނަ ގޮވުން

އަދުރޭ މިފަހަރު ލައިވް ޓީވީގައި އައުގުރާނަ ގޮވީ ރައީސަށް!

  • މީގެ ކުރިންވެސް ލައިވް ޓީވީގައި އައުގުރާނަ ގޮވި

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 21:40 | 36,390

ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސެއްގައި އަބްދުއްރަހމް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ލައިވް ޓީވީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް ނިސްބަތްކޮށް އައުގުރާނަ ގޮވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހަށް ނިސްބަތްކޮށް އަބްދުއްރަހީމް އައުގުރާނަ ގޮވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ތަފާތު އެކި ފޯރަމް ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރައްވާ އަބްދުއްރަހީމް، މިއަދު ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ބުނެވޭ ނުބުނެވޭ އެއްޗެއް ނޭގެ ހާލަތުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ރައީސް އަށް ނިސްބަތްކޮށް އައުގުރާނަ ގޮވާފައެވެ.

ހރނ ބޅމސ، ކަހާ ހިރުވާލާތަންވެސް މއއޗއ ނލ.

~ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

މިއީ އަބްދުއްރަހީމް ލައިވް ޓީވީގައި އައުގުރާނަ ގޮވި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. ދާދި ފަހުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާ ހިލާފުވެގެން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރި ކުރުމުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނެރުއްވި ''ދެ ރަދުން'' ފޮތާއި ގުޅުވައި އައުގުރާނަ ގޮވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ އަދުރޭ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައިވެސް އައުގުރާނަ ގޮވާފައެވެ.

އަބްދުއްރަހީްގެ ބަސްމަގު ހުންނަގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ގޭގައި ޓީވީ ބަލަން ތިބޭއިރު، އަބްދުއްރަހީމް ވާހަކަދައްކާނަމަ، ޓީވީ ޗެނަލް ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.