އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކުރުން
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
 
އޮގަސްޓްމަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށައެޅޭނެ
 
ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 18724 މީހުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވޭ
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ބާޒާރު މަތީގެ މަންޒަރެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 18724 (އަށާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސައުވީސް) މީހުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 7742 (ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސްދެ) މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އިތުރަށް ބުނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަށް އެދި މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށައެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަށް އެދި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށައެޅޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުނަށް ހާއްސަކޮށް، އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާތުން ދެމުން އަންނަ ހާއްސަ އިނާޔަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް