އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކުރުން

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

  • ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 18724 މީހުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވޭ
  • އޮގަސްޓްމަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށައެޅޭނެ

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 17:33 | 3,643

ބާޒާރު މަތީގެ މަންޒަރެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 18724 (އަށާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސައުވީސް) މީހުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 7742 (ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސްދެ) މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އިތުރަށް ބުނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަށް އެދި މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށައެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަށް އެދި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށައެޅޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުނަށް ހާއްސަކޮށް، އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާތުން ދެމުން އަންނަ ހާއްސަ އިނާޔަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.