raajjemv logo
ބިގް ބޮސް
ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14 ގެ ފީ ކުޑަކުރަން ސަލްމާން ހުރީ ތައްޔާރަށް!
 
ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14 ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހު 3ގައި
 
ސަލްމާންގެ ފީ ކުޑަކުރިޔަސް އޭނާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ސަލްމާން ވަނީ ޝޯގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ގާތުގައި ބުނެފައި
އަމަތު އާދަމް
4,641
ކ. މާލެ |
25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:31
ސަލްމާން ހާން

ކަލާސް ޓީވީން ގެނެސްދޭ މަގްބޫލް ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ބޮޑު އަގެއްގައި ހޯސްޓްކޮށްދޭ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން މިފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ފީ ކުޑަކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ބިގް ބޮސްގެ ޓީމަށް މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި، ސަލްމާންގެ ފީ ކުޑަކުރިޔަސް އޭނާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ސަލްމާން ވަނީ ޝޯގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ގާތުގައި ބުނެފައެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ސަލްމާން ހޯސްޓްކޮއްދޭ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް 5 މިލިޔަނެއްހާ ރުޕީޒް އޭނާއަށް ލިބެއެވެ. ބިގް ބޮސް ސީޒަން 4 އިން ފެށިގެން ހޯސްޓް ކުރަމުން އަންނަނީ ސަލްމާން ހާންއެވެ.

ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14 ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހު 3 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް