އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ބަންދު މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޖަލަށް ގޮސް ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

  • މި ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މި މިމަހުގެ 22ން ފެށިގެން
  • ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް
  • އެއްވެސް ޖަލަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްއެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މެދުކަނޑާލެވޭނެ
  • ޒިޔާރާތްކުރާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 09:06 | 3,776

ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަހައްޓަމުން ދާ ޖަލެއް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޖަލަށް ގޮސް ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، "ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" ގެދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން، ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މެދުކަނޑާލާފައިވީނަމަވެސް، އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، މި މަަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި މާފުށީ ޖަލަށާއި އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ އެފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް ނަގައި، ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ކަރެކްޝަނުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ އަދި ފޯނު ކޯލް މެދުވެރިކޮށް، ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޖަލުގައި ތިބިފަރާތްތަކާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބައްދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ޖަލަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްއެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލު ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރުމުން، ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވަަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.