އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން

އިންޑިޔާއިން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ހިއުމަން ޓްރެއަލްގައި ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ވަނީ ލިބިފައި: ޑރ ނަޒްލާ

  • ދައުވަތު ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ބައިވެރިވާން އަދި ނިންމާފައިނުވޭ
  • ސެރަމް އިން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންގެ ހިޔުމަން ޓްރެއަލްގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދޭ

ކ. މާލެ | 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 17:59 | 16,369

ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - އެޗްއީއޯސީ

އިންޑިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ހިއުމަން ޓްރެއަލްގައި ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ(އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ހިޔުމަން ޓްރެއަލްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" ން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައިވެރިވާން އަދި ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތީ އިންވިޓޭޝަން ލިބިފައި ބައިވެރިވާން. ބައިވެރިވާން އަދި ނިންމާފައެއް ނުވޭ.

~ ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމަކުން އެފަދަ ދައުވަތެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ހިޔުމަން ޓްރެއަލްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ބާއްވަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންޑިޔާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ނުގެންދާ ކަމަށާއި ސެރަމް އިން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންގެ ހިއުމަން ޓްރެއަލްގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާއިން ވެކްސިން އެއް ހޯދިއްޖެނަމަ އެންމެ އަވަހަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރް ވަނީ މީގެކުރިން ދެއްވާފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 170ށް ވުރެ ގިނަ ވެކްސިން އުފައްދަމުން އަންނަ އިރު މީގެތެރެއިން ބައެއް ވެކްސިން މިހާރު އުޅެނީ ފޭސް ތިނެއްގެ ހިޔުމަން ޓްރެއަލްގަ އެވެ. ހިޔުމަން ޓްރެއަލް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގައުމުތަކުގައި އެކި ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް އިންޑިޔާގެ ތިން ކުންފުންޏަކުން އަންނަނީ ވެކްސިން އުފައްދަމުންނެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ އެކި ފާރމަޝޫޓިކަލް ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ އެހެން ގައުމުތަކުން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ހިޔުމަން ޓްރެއަލް އެގައުމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.