ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 14:49
ބޮއިން 777 މަރުކާގެ މި ބޯޓު ދަތުރު ކުރީ ޑުބާއީން މުމްބާއީ އަށް
ބޮއިން 777 މަރުކާގެ މި ބޯޓު ދަތުރު ކުރީ ޑުބާއީން މުމްބާއީ އަށް
ދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
އެމިރޭޓްސް ބޯޓަކަށް ގެއްލުން ވުން
އުދުހެމުން ދިޔަ ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކެއްގައި ޖެހި އެމިރޭޓްސް ބޯޓަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ
 
ދޫނިތަކުގައި ބޯޓު ޖެހުނީ ބޯޓް ޖައްސަން ރަންވޭ އިން ފެށިގެން 1000 ފޫޓަށް ބޯޓު ތިރިވެފައި ވަނިކޮށް

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް ޖައްސަން އައި އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓެއް ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކެއްގައި ޖެހި ބޯޓަށް ގެއްލުންވެ އެތައް ދޫންޏެއް މި ހާދިސާގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިން އާ ހަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ދޫނިތަކުގައި ބޯޓު ޖެހުނީ ބޯޓް ޖައްސަން ރަންވޭ އިން ފެށިގެން 1000 ފޫޓަށް ބޯޓު ތިރިވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ހާދިސާ ހިނގި ނަމަވެސް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބޯޓު ރަންވޭގައި ޖެއްސި ކަމަށެވެ.

ބޮއިން 777 މަރުކާގެ މި ބޯޓު ދަތުރު ކުރީ ޑުބާއީން މުމްބާއީ އަށެވެ.

މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ބޯޓަށް ގެއްލުން ވުމުގެ ސަބަބުން މުމްބާއީގައި ބޯޓު ގްރައުންޑް ކުރަން ޖެހުމުން ރިޓާން ފްލައިޓް ކެންސަލް ކުރި ކަމަށްވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ވެއެވެ.

ކޮންމެ ފިނި މޫސުމެއްގައި ގުޖްރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުޑުގުޑާ ދޫނި މުމްބާއީ އަށް ހިޖްރަ ކުރާކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް