އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ހިންނަވަރުގައި ޑައިވިން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

  • ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • 15 ފަރާތަކުން ޑައިވިންގ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 12:44 | 8,013

މޫދާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ސޮސް ބޯއިޒް

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ޑައިވިން ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ، މޫދާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހިންނަވަރު ސޮސް ބޯއިޒް އާއި ކަމަދޫ ޑައިވް އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގެ އިތުރުން ކޮމްޕްލީޓް މޯލްޑިވްސް.ކޮމް އާއި ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ވަނީ ޑައިވިންގް އަލަށް ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަދީ ރަށުގެ ލޯކަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގެ މޫދާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފު ކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަރަކާތުގައި މުޅި ބީޗު ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ސާފުކޮށް، 15 ފަރާތަކުން ޑައިވިންގ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ހަރަކާތް ރާވާ، އިންތިޒާމް ކުރި ސޮސް ބޯއިޒްގެ 30 ވަރަކަށް މެމްބަރުންނާއި ކަމަދޫ ޑައިވުން 3 ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މި ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.