ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޗާޏޤ

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ މައްސޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

  • ކޮމިޝަނުގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށާއި، މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ވެސް ބާރުއަޅާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 13:14 | 2,670

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ، މިއަދު ވަނީ ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްތުން ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް މުހައްމަދު ނާސިހް އައްޔަން ކުރައްވާފައި - ރައީސް އޮފީސް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއިއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި ނުފޫޒަކާއި ނުލާ މިނިވަންކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙުގައި ބާރުއަޅައި، މި ކަމަށް ޙާއްޞަ ކޮށްގެން މާއްދާއެއް ވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށާއި، މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ވެސް ބާރުއަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އިތުރު ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކުރުމާއި، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އުޞޫލުތައް ވެސް މި އިސްލާހުގައިވާއިރު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމާއިއެކު މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.