އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މަސް ގަންނަ އަގުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫކުރުން

މިފްކޯ އިން މަސް ގަންނަ އަގުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލަނީ

  • މިފްކޯއިން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްފަހު މަސް ގަންނަމުން އައިސްފައިވަނީ 20 ރުފިޔާއަށް
  • މި ބަދަލާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު މަހުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 16:35 | 11,027

މަސްވެރިން ބާނައިގެން އައި މަސް މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫއަށް ކިރަނީ - ޙުސައިން ޙަސަން

ހަތް އަހަރަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަމުން ދިޔަ އަގުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިފްކޯ އިން އަދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަން ހާމަކުރައްވަމުން މިފްކޯގެ ހިންގަމުން އަންނަ މައި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަދަލަށް އަމަލުކު ރަން ފަށާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

މިފްކޯއިން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްފަހު މަސް ގަންނަމުން އައިސްފައިވަނީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ގެނައި ބަދަލާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ބާރު މިފްކޯ އަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މި ބަދަލާއެކު މިފްކޯއަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިފްކޯއިން ފާއިތުވި 7 ވަރަކަށް އަހަރު މި ދިޔައީ މަހުގެ އަގު ފިކްސް ކޮށްގެން. މާނައަކީ ބަޒާރުގެ މަހުގެ އަގާއި އެއްކޮށެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެވުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދިޔައީ ފިކްސްކޮށްގެން. މިފްކޯއަށް ވެސް ވަރަށް ދަތި. މަހުގެ އަގު ބަޒާރުގައި އެއިރު ހުންނަ ބަލަކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޭޝް ފްލޯ ވެސް މެނޭޖް ކުރެވޭނެ. ފައިސާ ނުދެވި ދަތިތަކެއް ދިމާވިޔަސް އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވުނީމަ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަކުކުރަނީ ފްލޯޓިންގ ޕްރައިސް މެކޭނިޒަމަކަށް. އެހެންވީމަ އެއިރު އޮންނަ ބަޒާރުގެ އަގަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ

~ އިސްމާއިލް ފައުޒީ

ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓީ ފްރީގެ ލުޔެއް ތެލުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މަސްވެރިންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮރުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަސްވެރިންނަށް ތެލުގެ އަގު މިއަށްވުރެ ހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފްކޯ އަށް ދިމާވެފައިވާ ސްޓޯރޭޖްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް ފައުޒީ ވަނީ ވިފާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓޯރޭޖްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފްކޯގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސްޓޯރޭޖް އިތުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކޫއްޑޫ އާއި ފެލިވަރުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި ކޭނިންގ ކެޕޭސިޓީ ވެސް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފާއިސާ ދެވޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިފްކޯ ހެދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބޭނުންވަނީ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮސެސިން ކެޕޭސިޓީއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކޫއްޑޫގައި 2000 ޓަނު އަދި ފެލިވަރުގައި 700 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖެއް ހުރިއިރު ފެލިވަރުގައި ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީއެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެލިވަރުގައި 200 ޓަނުގެ ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީއެއް ޤާއިމްކޮށް 4000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް އިސްމާއިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.