ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ްޗައިނާ-ތައިވާން

ޗައިނާ އަކީ މުޅި ރީޖަނަށް އޮތް ބިރެއް: ޓައިވާންގެ ރައީސް

  • ޗައިނާ އަކީ ޓައިވާން އަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ބިރެއް
  • ޗައިނާ އަކި މުޅި މިސަރަހައްދަށް އޮތް ބިރެއްކަން މިހާރު ހުރިހާ ގައުމުތަކަކަށްވެސް ފެންނަން ފަށައިފި
  • ޗައިނާ އިން ގަބޫލު ކުރަނީ ޓައިވާން އަކީ ޗައިނާގެ ބައެއް ކަމަށް

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 15:53 | 10,890

ޓައިވާންގެ ރައީސް، ސައި އިންގ-ވެން - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާ އަކި މުޅި ރީޖަނަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް ޓައިވާންގެ ރައީސް، ސައި އިންގ-ވެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައި ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އެއާކްރާފްޓްތައް ޓައިވާން އާއި ކައިރިން އުދުހެމުން ގެންދިއުމުން ދައްކައިދެނީ ބެއިޖިން އާއި ޗައިނާ އަކީ މުޅި އެ ސަރަހައްދަށްވެސް އަދި ޓައިވާން އަށާއި ޓައިވާންގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގެ އެއާކްރާފްޓްތައް ވަނީ ޓައިވާންގެ ބޯޑަރު މަތިންނާއި އެގައުމުގެ ވައިގެ ސަލާމަތީ ޒޯނުގައި އުދުހިފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ތައިވާން އަށް އެގައުމުގެ އެއާކްރާފްޓްތައް ޗައިނާގެ އެއާކްރާފްޓްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ނެރެން ޖެހިފައިވާ އިރު، ޗައިނާ އިން ގަބޫލު ކުރަނީ ޓައިވާން އަކީ ޗައިނާގެ ބައެއް ކަމަށެވެ.

ބެއިޖިން ގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސް އެއްގައި ޗައިނާ އިން ވަނީ އެގައުމުން ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ވާހަކަަތައް ހިއްސާކޮށް ޓައިވާން އާއި އެމެރިކާ އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމްބެޓް ޑްރިލްްސްތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ޓައިވާންގެ ރައީސް ވަނީ ޗައިނާ އިން ކުރަމުން މިދާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވްސްކަން އުފެދި ޗައިނީސް ކޮމިއުނިސްޓް ގަވަމެންޓްގެ ހަގީގީ ސޫރަ މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ޗައިނާ އަކީ ކިހާ ބޮޑު ބިރެއް ކަން މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަން ފަށައިފި ކަމަށްވެސް ސައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.