ކޫމަނަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުން
ސެޓިއެން ރަސްމީކޮށް ވަކިނުކުރާތީ ބާސާގެ ބެންޗުން ކޫމަން ނުފެނިދާނެ
 
އެއްބަސްވުން ކެންސަލް ކުރުމަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އަށް މިލިއަން ޔޫރޯ ހޯދުމަށް ސެޓިއެން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ސެޓިއެން ވަކިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރަސްމީކޮށް ބާސާއިން ފުރިހަމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބާސެލޯނާގެ އައު ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮނާލްޑް ކޫމަން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ރަސްމީކޮށް ކިކޭ ސެޓިއެން ވަކިކޮށްފައިނުވާތީ، އައު ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަނަށް ބާސާގެ ބެންޗުގައި ނީނދެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ޖެނުއަރީ މަހު ހަވާލުވި ސެޓިއެން މަގާމުން ދުރުކުރިކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ސެޓިއެންގެ ބަދަލުގައި ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި ރޮނާލްޑް ކޫމަން އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސިކަން ބާސާއިން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ސެޓިއެން ވަކިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރަސްމީކޮށް އަދިވެސް ބާސާއިން ފުރިހަމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ސެޓިއެންގެ އެއްބަސްވުން ނިމުނުކަން އަންގައިދޭން ލަލީގާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ބާސާއިން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ސެޓިއެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އޭނާ ބާސާގެ އެއްބަސްވުން ކެންސަލް ކުރަން އެއްބަސްވާނީ، އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދޭން ބާސާއިން ރުހުން ދިނުމުން ކަމަށެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސެޓިއެން ބާސާއާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދިއިރު، ފުރަތަމަ ސީޒަނަކީ އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ސީޒަނެއްގެ ގޮތުގައި ނުގުނޭނެތީ، އޭނާ ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ބަޔާނުގައި ސެޓިއެން ވަނީ މި މައްސަލަ ކޯޓާ ހަމައަށް ގެންދަންވެސް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބާސާގެ އެއްބަސްވުން ކެންސަލް ކުރުމަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އަށް މިލިއަން ޔޫރޯ ހޯދުމަށް ސެޓިއެން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން ސެޓިއެންގެ އެއްބަސްވުން ރަސްމީކޮށް ނިމުމަކަށް ގެންނަންދެން، ބާސާއިން ކުޅޭ އެއްވެސް މެޗެއްގައި ކޫމަނަށް ބާސާގެ ބެންޗުގައި ނީނދެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ބާސާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައިވެސް ކޫމަނަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އައު ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވާއިރު، ލީގުގައި ބާސާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ވިޔަރެއާލާއެވެ. ކޫމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބާސާއިން މިހާތަނަށް ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗު ކުޅެފައެވެ. އެ ދެ މެޗުންވެސް ބާސާ ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް