ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގައި ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  • ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ އާރްކޭއެލް ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން
  • ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ކުރިން ވަނީ ޕޮލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 17 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:55 | 2,921

ދުވާ ޓްރެކުގެ ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް މަޙްލޫފާއި، ތޮލާލްގެ އިތުރުން ސާއިދު ފައްޓަވައިދެއްވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

ދުވާ ޓްރެކުގެ ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި، އެތުލެޓިކް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ތޮލާލްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދެވެ.

މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ މި ފެށުނު މަސައްކަތަކީ އާރްކޭއެލް ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ދުވާ ޓްރެކުގެ ބިން އެއްވަރުކޮށް، ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ތާވަލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތައް ނިންމާލާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުވުމުން އެކަމުގެ ފައިދާ އެތަން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އެތުލީޓުންނާއި، ކަސްރަތަށް އެތަން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ލިބިގެންދަނެ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ތަރައްގީކުރެވޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެކަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްފަހު މަޙްލޫފް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނިކޮށް

ދެކުނު އޭޝިއާގައި ހުރި އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު ހޯދާފައިވާ ހަސަން ސާއިދު ބުނީ ކުރިން އެތުލީޓުން ތަމްރީނުވަމުން އައީ ވެލި ޓްރެކެއްގައި ކަމަށާއި، އަދި މުބާރާތްތައްވެސް ބާއްވަމުން އައީ ވެލި ޓްރެކެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް އެކުވެނީގައި އެޅިގެން ދިޔުމަކީ އެތުލީޓުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ.

މާލޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ކަސްރަތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ދުވާ ޓްރެކް، 24 އަހަރަށްފަހު އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕޮލިސް ވެލްފެއާ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕޮލްކޯ) އާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ އެކުވެނި ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލޭ އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް ގާއިމުކުރީ 1996 ވަނަ އަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންވެސް ތަމްރީނު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ކަސްރަތު ކުރުމަށެވެ. ޓްރެކުގެ ފަސްގަނޑުގައި ވަޅުގަނޑު ހެދުމުގެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ދުވާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

އަދި އެތަނުގައި ރަސްމީކޮށް ކްރިކެޓް ކުޅޭ ދަނޑުވެސް އޮތުމާއެކު، ޓްރެކުގެ ބޭނުން ދުވުމުގެ އިތުރަށް ކްރިކެޓް ކުޅުމަށާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް ބާއްވަންވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.