ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ: 3 އަހަރު ވީއިރުވެސް ޝަރީއަތް ނުފެށި!

  • ނަދީމްއަށް ހަމަލާދިނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު
  • ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުގެ މަސްލަޙަތަށް ރިއާޔަތް ކުރާކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން ވިދާޅުވި
  • ހަތަރު މީހުން ވެސް ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 17 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:05 | 22,127

ހއ. ތަކަންދޫ، އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމު އަބްދުއްރަހީމް (ނަޑޭ) - ފޭސްބުކް

ހއ. ތަކަންދޫ، އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމު އަބްދުއްރަހީމް (ނަޑޭ) 23، އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލާފައިވާ މައްސަލާގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުށައެޅުންތަކަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު މުއްދަތެއް ދީފިއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ޓާމިނަލް ކެފޭތެރޭގައި ނަދީމް އިންދައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން ނަދީމް ނިޔާވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ވާރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމަކީ ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ދަމަހައްޓަން ޝަރީއަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު ދައުވާލިބޭ ހުސައިން ޝާމީންއާއި ކަރަމް ސުހައިލްގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ހެކި ހާމަ ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެވެން ނެތް ކަމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހާއި، 20 ވަނަ ދުވަހު ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ސިއްރު ނޫން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޝަރީއަތުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުގެ މަސްލަޙަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންދާ ދިއުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިއާޔަތް ނުކުރާތީ ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ދައުވާ ނުކުރެވުމާއި، ސިއްރު ހެކިބަސް ނެގުން ފަދަ ކަންކަން އިޖުރާއަތުން ބޭރުން "އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް" ކުރާ ނަމަ، އެ ބީދައިން، ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް އަދުލުވެރި ކަމާއެކު ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައި ވާއިރު، އެ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ޝަރީއަތުން ވަނީ ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުރު ހުށައެޅުމަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުށައެޅުންތަކަށް އިތުރު 5 ދުވަސް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ގ. ޝާރާޒް މުހައްމަދު މަފާޒާއި ލ. ގަން ވިދާތަރި، އަލީ ނިފާޒާއި ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ، ހުސައިން ޝާމީނާއި ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަވާސް، މުހައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލްގެ މައްޗަށެވެ. އެ ހަތަރު މީހުން ވެސް ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން މަފާޒްގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއެވެ. ދައުވާގައިވާ ގޮތުން މަފާޒަކީ ނަދީމަށް ހަމަލާދިން މީހާއެވެ. މަފާޒް ފިޔަވައި ދައުވާ ލިބޭ ދެން ތިބި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނީ އެ ތިން މީހުންނަކީ ސައިކަލުތަކުގައި އެތަނަށް ގޮސް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.