އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސިޔާސީ ދުނިޔެ

ޑރ. ވަހީދު ޕީޕީއެމާއި ގުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިލުންވާ ކަމެއް: ހަސަން ލަތީފު

  • ސަރުކާރެއް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް
  • ޑރ. ވަހީދު ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅުމުން ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އެއްކޮށް ނެތިދާނެ
  • ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް އެބޭފުޅުން ނުކުރައްވާ

ކ. މާލެ | 17 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 02:30 | 27,351

ހަސަން ލަތީފް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހަންމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ޕީޕީއެމާއި ގުޅުމުން އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ސިޔާސީ ދުނިޔެ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރެއް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޑރ. ވަހީދު ޕީޕީއެމާއި ގުޅުމުން އެކަމާ ޖެހިލުންވާ ކަމަށެވެ.

ސަބަބެއް ގޮތުގައި ހަސަން ލަތީފު ފާހަގަކުރެއްވީ ޑރ. ވަހީދު ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅުމުން ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އެއްކޮށް ނެތިދާނެތީ ކަމަށެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ހަސަން ލަތީފު މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު، އެއިރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ޑރ. ވަހީދު ހުންނެވުމަށްފަހު ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލައި ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައެވެ.

ޕީޕީއެމުން ޑރ. ވަހީދަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަގާމް ދެއްވާފައިވާއިރު، އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ޑރ. ވަހީދަށް ދެއްވުމުން އެޑްވައިޒަރަކު ކަން ކުރެއްވި ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުންވޭ. އެވާގޮތަކީ އިދިކޮޅު އެއްކޮށް ނެތިދާނެތީ. ފަސް ޕަސެންޓް ނަންގަވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އެއީ. އެބޭފުޅާއަކީ އެޑްވައިޒަރު. ދެން އެދެއްވާ އެޑްވައިޒެއް އަޑުއެހީމަ އެންމެ ފަހުންވެސް ކަންތައް ވީގޮތް އެނގިލައްވައިފި ނޫންތޯ."

~ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމާއި ނައިބު ލީޑަރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެކި ބޭބޭފުޅުން ފޫގަޅާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް އެބޭފުޅުން ނުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އެ ޕާޓީއަށް ޑރ. ވަހީދާއި ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ގުޅިވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީވެސް އެފަދަ އުންމީދުތަކެއް އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭތީ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅާ ނޫޅުއްވާ ތަނެއްވެސް ނެތް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެނބުރި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގަތީވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ނެތް ވަގުތެއްގައި އެޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދެން މިހާރު އެންމެ ވުން ގާތީވެސް އެކަން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.