ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ރޮނާލްޑޯ އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރު

އައު ސީޒަނަށް ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ފިޓްކޮށް: ޕިރްލޯ

  • މިވަގުތު ޔުވެންޓަސް ސްކޮޑުގައި އަނިޔާގައި ހުރީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް
  • މީގެ ކުރިން ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި މަހު ފެށި ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅެފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:25 | 2,101

ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އައު ކޯޗު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ފިޓްކޮށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އައު ކޯޗު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ބުނެފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނީ އަނިޔާގައި ހުރެގެން ކަމަށް އިޓަލީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެކަމަށް ރައްދު ދެމުން ޕިރްލޯ ބުނީ އައު ސީޒަނަށް ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ފިޓްކޮށް ކަމަށާއި، މިވަގުތު ޔުވެންޓަސް ސްކޮޑުގައި އަނިޔާގައި ހުރީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޑިފެންޑަރު މިތިއަސް ޑިލީޓް ކަމަށާއި، އެކަމަކު މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޑިލީޓްވެސް އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ޓީމާ ގުޅޭނެ ކަމަށްވެސް ޕިރްލޯ ބުންޏެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އަނިޔާގައި ހުރި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރިއިރު، ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފެށި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އެ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޕޯޗުގަލުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ކުޅެ ދެ ލަނޑު ޖަހާ. ޕޯޗުގަލްގެ ޖާޒީގައި 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފައެވެ.

ޔުވެންޓަސް އައު ސީޒަނަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، އައު ކޯޗު ޕިރްލޯ ބުނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ޔުވެންޓަސް ނުކުންނާނީ ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށާއި، އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީވެސް ޓީމުގެ ޓާގެޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޔުވެންޓަސްގެ މިހާރުގެ ސްކޮޑަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށާއި، މި ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގެ އައު ސީޒަން ފަށާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރެއެވެ. ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ނުކުންނާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސަމްޕްޑޯރިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.