ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު

ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަކަށް ސުގާ

  • ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ހުންނެވި ޝިންޒޯ އަބޭގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅުގެ ސަބަބުން އެމަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައި
  • ސުގާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ އިގްތިޞާދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 18:45 | 2,251

ޖަޕާނުގެ ޕާލަމަންޓު ސުގާ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ގެނައުމަށް ނެގުނު ވޯޓަށް ފަހު - އަލްޖަޒީރާ

ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ޔޮޝިހިދޭ ސުގާ އެ ގައުމުގެ ޕާލަމަންޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

ސުގާ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި މިވަނީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޝިންޒޯ އަބޭގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅުގެ ސަބަބުން އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަބޭގެ ދައުރު ނިމޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ސުގާ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ ލިބެރަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެލްޑީޕީ)ގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ ޕާލަމަންޓުގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ތިން ބައި ކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.

ސުގާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ އިގްތިޞާދު މިއިން ދުވަހަކު ދަށަށް ނުދާހާ މިންވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިޞާދު ކަަމަށްވާ ޖަޕާނުގެ އިގްތިޞާދު މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށްވަނީ 27.8 އިންސައްތަ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ސުގާ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ބާރުވެރި އާއިލާއަކުން ވަޑައިގަންނަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އަދި އެލްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ސަފާ ހަމައަށް ސުގާ ވަޑައިގަންފައިވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރި ފެކްޝަނަކަށް ނިސްބަތް ވެސް ނުވެއެވެ.

ސުގާ ވަނީ އަބޭ ގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ސުގާގެ މައި މަސައްކަތަށްވީ ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ބިޔުރޯކްރެޓިކްސް ރިފޯރމް ކުރެއްވުމާއި ޖަޕާނުގެ އާބާދީ މަދު ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އައު ސިޔާސަތުތަކަކާއެކު އެހީތެރިވެދެނޭ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އަބޭގެ ވެރިކަމުގައި ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސުގާ ގެ އައު ކެބިނެޓްގައި ގިނައިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގައި ވެސް ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.